Velg en side

Elsyklister på tur trenger lading uten fare for tyveri. Turiststeder må legge til rette for trygg lading for elsyklister, oppfordrer Elbilforeningen.

Ladeskap for lading av elsykkelbatterier. Foto:Hulda Tronstad, Norsk elbilforening

Stadig flere velger elsykkel også ferien. Om lag halvparten av elsyklistene i Norge oppgir at de ønsker å bruke elsykkelen på ferie – og fritidsturer, viser undersøkelsen Elsyklisten. Dette stiller krav til turistmål.

Lading underveis

– Elsyklister på lengre turer kan ha behov for å lade elsykkelen underveis. Da kreves det tilrettelagte ladeplasser, sier elsykkelekspert Hulda Tronstad i Norsk elbilforening.

En god ladeplass er helst et låsbart skap der batteri og lader kan legges mens elsykkelen står parkert. Da kan elsyklisten trygt spise, handle eller gjøre noe annet mens batteriet lades. Og man kan sykle videre etter pausen.

Et helt tom elsykkelbatteri kan ta fire timer å lade helt opp. Men ofte er det bare litt ekstra lading som skal til for at turen kan bli noen mil lenger. Elsyklister på tur har gjerne med bagasje noe som gjør sykkelen tyngre og det tapper batteriet mer enn på vanlige dagsturer.

Dyre batterier stjeles

– Et elsykkelbatteri kan også lade på en vanlig stikk-kontakt, men da krever det at man holder øye med ladingen, for batteri og lader er dyre deler. Blir de stjålet, er elsykkelturen over, sier Hulda Tronstad.

Nesten seks av ti elsykler er tur- eller terrengelsykler, viser undersøkelsen Norsk elbilforening har gjort blant norske elsyklister.

– Mange som har kjøpt elsykkel har enten kjøpt elsykkelen for å bruke på tur, eller kjøpt elsykkel som de blir så fornøyde med at de også ønsker å bruke den i ferien, sier Hulda Tronstad, som er en av dem som har arbeidet lengst med elsykler i Norge. Hun er ansvarlig for den årlige norske undersøkelsen blant norske elsyklister: Elsyklisten.