Velg en side

Et relativt nytt og miljøvennlig transportmiddel har gjort sitt inntog i byens gater. Nemlig el-sparkesykkelen. Det er kult å kjøre i vei i stor fart, og nyte frihetsfølelsen det gir med et slikt hendig lite kjøretøy.

Dessverre har det skjedd en del ulykker i forbindelse med disse syklene. Det er derfor viktig å utvise stor forsiktighet når du ferdes i trafikken. Det er ikke sikkert du har en forsikring som gjelder for deg selv, og du kan bli erstatningsansvarlig for skader du påfører andre.

Aktsomhetskrav for el-sparkesyklister

Skader som skjer som følge av din uaktsomhet påfører deg også et erstatningsansvar. Du kan bli pålagt å erstatte mobiler som går i stykker når du kjører inn forbispaserende, og i alvorligere tilfeller kan du måtte betale dersom den du kjører på blir varig ufør.

I trafikken er det strengere krav til aktsomhet enn i samfunnet ellers. I det du tar steget opp på brettet på en el-sparkesykkel aksepterer du automatisk dette.

Det betyr at du må være spesielt oppmerksom på hvor desorienterte og virkelighetsfjerne fotgjengere setter sine neste skritt. Ferdes du på fortauet, vil det som regel være ditt ansvar om de som ferdes der på apostlenes hester blir skadet av sykkelen din.

Erstatningskrav mot el-sparkesyklister

Alle typer erstatningskrav som kan oppstå i andre trafikkuhell kan også fremmes i forbindelse med skade etter påkjørsel av el-sparkesykkel.

Det omfatter skade på ting og på personer. Det verste er personskader. Her kan det komme erstatningskrav for utgifter til behandling og tap av inntekter for den skadelidte.

Et varig tap av arbeidsevne kan føre til et millionkrav i erstatning for tapte inntekter, behandling, varige men og oppreisning.

Hva dekker forsikringene?

El-sparkesykkelen er ikke definert som motorkjøretøy og omfattes ikke av den tilhørende forsikringsplikten.

Har du en innboforsikring kan det være at den også inkluderer en generell ansvarsforsikring. Er du i tvil, bør du høre med forsikringsselskapet.

Hvis du er eier av en el-sparkesykkel bør du helst ha en slik forsikring.

Den vil derimot neppe dekke skader du gjør med en lånt eller leid sykkel. Utleieren vil heller ikke være ansvarlig med mindre det kan påvises tekniske feil på framkomstmiddelet.

Derfor vil skader utført med el-sparkesykkel ofte ikke dekkes av noen forsikringer. Det er da syklisten selv som må betale erstatningen.

Hvis du blir påkjørt av el-sparkesykkel

Hvis uhellet er ute, må du sørge for å få personalia av føreren. Selv om du er ok for øyeblikket, kan det dukke opp ting senere.

Hodeskader er et typisk eksempel på noe som stadfester seg en tid etter ulykken.

Erstatningskravet sender du direkte til den som er ansvarlig for det som har skjedd. Denne må eventuelt ta det videre med sitt forsikringsselskap. Sjekk også din egen ulykkesforsikring.

Ser du at det blir problematisk å kjøre en erstatningssak i det foreliggende tilfelle, kan du vurdere å konsultere en advokat. Det kan være nyttig for å sørge for at viktige prosessuelle skritt blir foretatt, og for beregning av det endelige erstatningskravet.

Det beste er å kjøre forsiktig

Dersom du er aktsom, kjører i moderat hastighet og tar hensyn til andre når du kjører på el-sparkesykkelen din, vil sannsynligvis ikke noe av det som står over skje.

Ha en fin dag og nyt din sykkeltur.