Velg en side

Det er foreløpig ikke så mye statistikk i forhold til el-sykler. Siden de kom på markedet for fullt, har det vært en eksplosjon i antall solgte el-sykler. Det er norsk elbilforening som presenterer tallene for salg av el-sykler i Norge de siste årene.

For de siste årene viser statistikken klart en økning:

2014: 14341 solgte el-sykler

2015: 22518 solgte el-sykler

2016: 35965 solgte el-sykler

Man kan si det har vært en dobling av solgte el-sykler de siste årene, fra lave 5000 el-sykler solgt i 2012. For 2017 ventes det at det er solgt oppimot 70 000 el-sykler. Men det vil ikke vise seg før året er omme.

På verdensbasis regner man med at det selges rundt 50 millioner per år, da de siste tallene fra 2011 viste at det ble solgt 30 millioner. Det er et anslag hva som selges nå.

Risiko involvert med el-sykkel

Likevel er det en faretruende tendens ved at det også kan oppstå ulykker med el-sykler, på lik linje med andre sykler og framkomstmidler. Skadepotensialet med el-sykler viser seg å være verre enn på vanlig sykkel. Noe av grunnen til det er fart og vekt. En el-sykkel gir støtte opp til 25 km/t og kan selvfølgelig komme opp i mye større hastigheter enn dette. I tillegg er el-syklene mye tyngre enn andre sykler, noe som gjør det vanskeligere å bremse ned i tide og sammenstøtene blir mye hardere.

Det er gjerne el-sykkel i kombinasjon med eldre mennesker som er litt skummelt. Mange håper på en treningseffekt, og får mye større fart i bakkene enn de hadde tenkt. Utrenet og i stor fart kan det bli vanskelig å bremse ned i tide. Det anbefales at de eldre el-syklistene øver seg på tomme veier, og uten alt for stor fart. Det kunne også vært ideelt at de fikk et kurs slik at de visste mer hva de utsatte seg for.

Men også unge mennesker har en tendens for å skade seg på el-sykkel. Balanse, styrke og koordinasjon er egenskaper som må være til stede for å sykle fort på el-sykkel. Derfor er det bra at reglene er som de er satt i dag.

Tall fra Israel, Danmark og Norge viser at det er en tendens til at el-sykkelrelaterte skader øker i takt med omfanget. Noen spekulerer i om den samfunnsmessige nytten forsvinner dersom det stadig blir flere ulykker. Det som er sikkert er at fartsreguleringene ikke trenger å bli økt til 40 km/t slik som noen vil.

Nye bruksområder

Det som er interessant er at det kanskje også kan være et marked for såkalte lastesykler, men mulighet til å laste varer og passasjerer. Disse har økt fra 62 solgte i 2015, til 566 solgte i 2016. Muligheten for elektrisk fremdrift på en god del transport er altså en realitet, dersom enda flere benytter seg av dette.

I mange andre land ser man sykkeltaxier, små mopeder hvor man frakter varer, sykkelbud i storbyene og ulike varianter av el-sykler. Markedet vil nok derfor være enda større i verden for øvrig, også i den tredje verden.

Det hadde vært spennende å se flere kombinasjoner med sykkel og el-sykler spesielt. Hva med hybrider av el-sykkel og varebil, eller el-sykkel og buss. Det er mange muligheter som hjelper på den lokale forurensningen, den globale drivhuseffekten og som kan skape et renere miljø.