Velg en side

El-sykkel drives av to kraftkilder. Den ene er syklisten som gjennom bruk av sin muskelkraft driver el-sykkelen framover. Den andre er batteriet som driver elektromotoren som driver sykkelen. Akkurat som ulike personer har forskjellige muskler, noe kan yte mye på kort tid mens andre er mer utholdende. Batterier kan også ha ulike egenskaper. Batteriet avgjør ikke bare hvor lang rekkevidde sykkelen har, men også hvor mye kraft motoren klarer å produsere. Valg av batteri er derfor en av de viktige valgene en står overfor når en skal skaffe seg en el-sykkel.

Så godt som alle el-sykkel batterier er i dag basert på en eller annen form for litium-ion-teknologi.

Batteriets spenning

En av de to viktigste egenskapene er batteriets spenning. Et el-sykkel-batteri kan lovlig yte inntil 48 volt, men de fleste produsenter har av kostnadshensyn valgt å legge seg på 24 eller 36 volt. Som en grunnregel kan vi si at økt spenning betyr potensial for økt kraft på sykkelhjulet. Hvor mye kraft en får ut bestemmes av en innebygd kontrollenhet som sørger for at motoren holder seg innenfor regelverket. Det hjelper altså ikke å ha et stort potensiale dersom en ikke kan ta det ut.

Den andre, avgjørende egenskapen er batteriets kapasitet. De fleste el-sykkel batterier levers med en kapasitet på 10 amper-timer som er den enhet som kapasitet måles i. I markeder finnes det imidlertid batterier helt ned mot 7 og helt opp mot 17 Ah.

Hvis vi multipliserer de to egenskapene med hverandre, får vi watt-timer (Wh). Antall watt-timer er et uttrykk for hvor mye energi batteriet kan levere over et gitt tidsrom. Et batteri som yter 360 Wh kan i teorien produsere 360 watt en hel time – alternativt 1 watt i 360 timer – og alle kombinasjoner imellom. Det er antall watt-timer som forteller oss hvor lang rekkevidde et el-sykkelbatteri har.

De fleste batterier som er å få kjøpt ligger mellom 240 og 360 Wh, men det finnes batterier i salg som er helt nede i 170 og andre som er helt oppe i over 600 Wh.

Det er selvsagt slik at et batteri med stor energi har en leggere rekkevidde enn et med mindre. Hvor mange kilometer en kan kjøre avhenger likevel av en lang rekke faktorer som massen som skal transporteres, vind og temperatur og topografi. Som en grunnregel kan vi si at de fleste el-sykler har en rekkevidde om lag 50 kilometer.

Det er god grunn til å velge et batteri med stor kapasitet. Stor kapasitet gjør sykkelen mindre sårbar for de faktorene som normalt reduserer rekkevidden. Motoren vil kunne yte maksimal effekt lengere og stor batterikapasiteten vil redusere behovet for antall ladesykluser og dermed forlenge alder på batteriet.

Batteriets levetid bestemmes i hovedsak av hvor mange ladesykluser batteriet er laget for å tåle. Én ladesyklus er definert som en full opplading av et helt tomt batteri. I markedet finnes det batterier som tåler alt fra 300 til over 1000 ladesykluser. I et land som Norge er det neppe lurt å kjøpe batterier som tåler mindre enn 500 ladesykluser.

Det er imidlertid ikke bare kapasitet og levetid som har betydning. Også ladetiden kan for mange være en viktig faktor. Ladetiden vil i hovedsak avhenge av batteriets kapasitet i watt-timer og laderens kapasitet. Kraftige ladere kan imidlertid redusere batteriets levetid. Ladetiden kan variere fra to til åtte timer, men i snitt oppgis ladetiden til 3-4 timer.

En ting som er lett å overse, er hvor lett eller vanskelig det er å montere og avmontere batteriet. Dette er viktig både når en må ta av batterier for å lade det inne eller for å sikre det mot tyveri.