Velg en side

El-sykler er kommet for å bli, og stadig flere benytter seg av denne måten å forflytte seg på. Miljøet trenger det, og vi mennesker trenger å være i aktivitet. El-sykkel gir i så måte et godt bidrag til begge deler.

El-sykkelen kommer inn under regelen om transportmidler. Den sier at el-sykkel er en sykkel fordi den kombinerer muskelkraft og elektrisk motorkraft for å få fremdrift. En el-sykkel kan føres på sykkelstier og fortau, i motsetning til mopeder og motorsykler. I tillegg er det ikke påbudt med sykkelhjelm, noe som ikke hører hjemme når det gjelder sikkerhetstiltak. Det kan gå ganske ille for seg dersom man krasjer i denne farten.

Motoren på el-syklene skal kutte når den kommer opp i 25 km/t. Deretter kan man tråkke å oppnå høyere fart. Det er likevel i oppoverbakker en el-sykkel har sine største fordeler, da man kan holde en jevn høy fart uten å slite veldig på lår, ankler og knær.

Øke effekten og farten?

For mange har det vært forlokkende å øke ytelsen, enten ved å øke motorens effekt eller endre innstillingene slik at ikke motoren kutter tilføres på 25 km/t. Det trer inn andre lover, dersom el-sykkelen går over til å bli et kjøretøy. I denne sammenheng må den ha et registreringsnummer og ha gyldig ansvarsforsikring. Det medfører at man må ha et førerkort, og at man må bruke hjelm. I tillegg må denne el-sykkelen som nå er en moped, føres på bilveien.

Men spørsmålet blir, er 25 km/t riktig fart å sette for motorens maksimale bidrag? Man må legge til grunn at de som har kommet fram til denne fartsgrensen vet hva det gjør. En el-sykkel er ikke en vanlig sykkel heller, fordi den veier betraktelig mye mer. Dersom el-sykkelen må bråbremse, kan det være greit at farten ikke er høyere enn det den er satt til.

Det som skjer når man setter seg på en el-sykkel for første gang, er at man begynner å trå, og deretter skyter sykkelen fart. Når man har blitt mer erfaren, vil man kunne bruke el-sykkelen til sitt fulle potensial. Da vil man også være klar over hvordan det er å ta svinger og måtte bremse hardt. Farten er jevnt høy og man skal dra inn bremsene fort og hardt for å få full stans.

En økning på 5-10 km/t vil kunne få helt andre utfall, også spesielt fordi det ikke er påkrevd hjelm. Selv om profesjonelle syklister kan reise seg igjen etter å ha deiset i bakken i full fart, er det ikke sikkert man klarer det. Skadene kan bli nokså alvorlige selv i en såpass beskjeden fart som 25 km/t.

Nye typer sykler

Som reaksjon mot denne fartsgrensen, kommer det stadig nye typer som ligner på el-sykler, men som i reglementet er noe annet. Disse vil også etter hvert bli lovlige i Norge, men da som moped og ikke el-sykkel. Disse kan ha maksimal fart på opptil 45 km/t og kjøres som en moped med sine regler. Den nyeste varianten kalles en speed pedelec-sykkel. Hvor skillet mellom el-moped og speed pedelec-sykkel går kan diskuteres, men noe av det må vel gå på utforming og bruksområde. Speed pedelec-sykkelen skal jo i større grad ha en treningseffekt, men vil komme inn under samme kjøretøy-gruppering.

Uansett hvilken fart som vil bli gjeldende i tiden framover, er det et godt tegn at folk er villige til å endre seg for viktige tema som miljø og klima er. Og at det kommer flere typer på markedet er bare en fordel. Med større motor vil man også etter hvert kunne transportere større eller mindre forsendelser, og kunne ha en helt annen intern trafikk i byer og tettsteder. Kanskje vil man klare å redusere utslippene til et akseptabelt nivå i nær fremtid.