Velg en side

Miljøkatastrofer, global oppvarming og en ende på sivilisasjonen har aldri vært mer aktuelt enn det er nå. Dommedagsprofetier har lenge vært en skremsel noen har trodd på, mens andre har avfeid med et puff. Men at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, kan vi nesten uten diskusjon fastsette en gang for alle. Det er den stadige jakten på energi, profitt og utvikling som gjør at jordas ressurser settes på prøve gang på gang. Problemet er bare hva vi skal gjøre for å redusere trykket på den sårbare kloden vi lever på.

Det eneste som er sikkert, er at noe må vi gjøre. Vi må fjerne alle fossile brenselsmotorer i alt fra biler til fly, og erstatte dem med motorer som kun bruker såkalte fornybare energikilder som sola, vannet og vinden. Spørsmålet er om det kommer for sent, og om det bare er husholdningene som skal gjøre noe. Industrien er vel så stor, og utgjør en vel så stor påvirkning på miljøet. I Norge er store fabrikker forbrukere av 90 % av all elektrisitet som forbrukes hvert år. Dersom dette hadde vært kull eller annen fossilt brennstoff, ville det utgjort en stor fare for det lokale miljøet.

Faren er at det går så langt at utviklingen ikke kan reverseres. Det er derfor det er viktigere enn noen annen gang, at folk tar tak. Vi kan ikke lenger godta at bedrifter og industrigiganter utvinner olje eller kull, og vi må ta tak selv. Alle ting som kan redusere utslipp av karbondioksid til atmosfæren er positive trender. At el-sykkel skal redde verden er utvilsomt ikke nok i seg selv, men det er et steg i riktig retning. Og at el-sykkel faktisk er en ting som øker i samfunnet, er et tegn på at folk er villig til å endre seg for å redde miljøet. El-sykler er nemlig elektriske, og får framdrift av en elektrisk motor, og menneskets egen motor, føttene og lungene.

El-sykler i Norge

Norge er et land som tradisjonelt sett har enorme ressurser som kan brukes om igjen, slik som vannkraften. Så å si all elektrisitet til husholdninger, fabrikker og bedrifter kommer fra fornybar energi. Men på grunn av markedet, kjøper vi energi fra kull når prisene varierer fra natt til dag.

El-sykler lades opp med denne energien. Stort sett fra vannkraften vi produserer, men også fra kulldrift og gassutvinning. Det lokale miljøet vil derfor bli mye bedre enn om det var biler med brenselsmotor som transporterte folk rundt, enten det er til jobb eller butikken. Markedet for el-sykler har ikke vært stort i Norge i mange år, men med den økte opplysningen om både el-biler og el-sykler, så har også interessen vist seg å øke. Man regner med å selge rundt 70 000 el-sykler i 2018.

Alle små steg vil føre fram, og det å rulle rundt på to hjul uten å slippe ut drivhusgasser, vil ha virkning på miljøet. Selv om det er små steg i riktig retning, vil alle små dråper i havet, til sammen bli en stor å.

Om el-sykler vil utvikle seg til å utgjøre en enda større andel vil tiden vise, men at markedet ennå ikke er mettet, er sikkert. Man kan se for seg at el-sykler kan utvikle seg til å bli en større del av den lokale transporten, hvor man kan frakte varer fra et sted til et annet. Derfor er forskning på fornybare energikilder i transport en av de viktigste områdene for å prøve å redde miljøet.