Velg en side

For mange er det utenkelig å skulle bytte ut bilen når de skal til jobb eller butikken. De er vant til å bruke bilen til det meste, da det både er behagelig og gjør at man må planlegge. Mange tror også det er mye raskere å kjøre bil, men faktum er at bilkjøring, spesielt i by, ikke er veldig mye raskere. Biler i byer må kjøre i kø, og ofte stå bom fast i trafikkork.

For mange med ambisjoner innen miljøvern, er det en oppgave å få folk til å gå over til transportmidler som ikke forurenser. Det aller beste er å gå eller sykle.

Mange har allerede hevet seg på trenden, og dermed kommer også mange i bedre form.

Trappe ned gradvis

Dersom man har problemer med å slutte å kjøre bil, kan man ta det gradvis. Man kan for eksempel starte med å ta bussen. Først tar man en dag i uken hvor man kjører kollektivt. Etter hvert som det går bra, kan man øke antall dager. Til slutt tar man buss hver dag. Å ta buss er både mer miljøvennlig enn bil, samtidig slipper man å tenke på parkering og drivstoffutgifter.

Det neste store steget blir å begynne å gå eller sykle. Sykling er både presist, raskt og gir god trening. Det samme er det å gå. Finn ut hvor langt det er til jobben, og regn ut omtrent hvor lang tid det tar å gå. For mange er det å skulle gå nesten utenkelig. Det samme gjelder sykling.

Løsningen blir å kjøpe seg en el-sykkel. El-sykkelen gjør at man enkelt kan trille nedover bakkene, mens man uten store anstrengelser kan sykle opp igjen. Med el-sykkelens toppfart på 25 km/t, vil arbeidsreisen være omtrent den samme som med bil, spesielt hvis man bor i en by. Med stopp ved trafikklys, kødannelse og kjørelengde, tar bilkjøring ofte like lang eller lengre tid enn med sykkel. Ved bruk av el-sykkel sparer man miljøet for mellom et halvt og et kg CO2 i forhold til bil. El-sykkel har kun utslipp i forbindelse med produksjon og opplading av batteriet. Men i forhold til bil er det formidabelt. En tur til jobben med el-sykkel vil koste noe få kroner, mens med bil skal man både betale veiavgift, bompenger, drivstoff og vedlikehold av vei og bil. Så foruten å spare miljøet, sparer man også masse penger. Penger man kan bruke til andre ting.

Bruk av el-sykkel gjør at man sykler mye. Ofte sykler folk med el-sykkel like mye som de som bruker vanlig sykkel som trening.

Klimautfordring

I Norge er klimaet slik at det blir vanskelig å bruke el-sykkelen hele året. Men det finnes muligheter for at man kan bruke el-sykkel store deler av året. Både piggdekk, varme klær og et ekstra batteri er ting man kan vurdere dersom man vil bruke el-sykkelen mer. Et navgir kan gi et kick, mens kjedegiret gir en mer rolig og jevnt tråkk. Uansett hjelper el-sykkelen deg fram. Etter som man har fått en del trening på el-sykkelen kan man øke motstanden slik at man må tråkke til mer for å oppnå samme effekt.

Elsykling gir gode effekter på mange måter

Så el-sykling har helt klart uante effekter på miljø og samfunn. Med mange som drar i samme retning, og tenker på både miljø, helsa og økonomien, vil mange flere ha et godt liv. Og det er ikke sjelden man ser en el-syklist som lyset opp av glede. Det er nok fordi de er så fornøyd med det nye livet sitt med el-sykkelen sin.