Velg en side

El-sykler til barn og ungdom – bør det være aldersgrense for å kjøre el-sykkel?

Det er ikke vanskelig å finne reklame for el-sykler til barn helt ned i syv års alder. Fat-bike med elektrisk motor passer til barn 7-14 år, sies det i reklame.

Det er ingen aldersgrense for bruk av vanlig sykkel, selv om det er alminnelige krav til aktsomhet og varsomhet i trafikken. Siden el-sykkel er å regne som en sykkel, gjelder dette også el-sykler. Det er heller ingen ferdighetskrav som til vanlige kjøretøy. Det betyr at selv små barn kan kjøre el-sykkel fullt lovlig.

En tradisjonell sykkel er som oftest relativt grei å ha med å gjøre for barn. Som regel er balansen det største problemet for de aller minste, men når de første har lært å beherske den pleier resten å gå greit. Med en el-sykkel kommer en rekke nye ting til i tillegg slik som motor og batteri. Dette innebærer en rekke nye utfordringer. I tillegg er disse syklene en god del tyngre enn vanlige sykler, slik at mange barn nok kan slite med å håndtere dem. Dessuten kan økt tyngde gi uforutsett stor fart nedover bakker.

Det reiser spørsmål om det burde være aldersgrense for bruk av el-sykkel. En del mener det, men det er ganske problematisk å lovregulere bruken. Det er ikke aldersgrense for bruk av sykler i Norge. Det betyr at det er mange juridiske problemstillinger å vurdere før man kan innføre en eventuell aldersgrense.

Et argument mot lovregulering er at det finnes mange potensielt farlige produkter til salgs for barn dersom de ikke blir brukt i overensstemmelse med gitte retningslinjer. Foreløpig må man gå ut fra at foresatte er i stand til å vurdere barn skikkethet og følger opp bruken av el-sykkel.

Landeveisykler, hybridsykler og terrengsykler

Det finnes ulike type el-sykler; landeveis sykler, hybrid sykler og terreng sykler. Noen sykler markedsføres som særlig egnet for triksing. Det finnes altså en rekke bruksområder for el-sykler. Enkelte ungdommer tiltrekkes nok av miljøaspektet ved el-sykkelen.

I følge Naturforbundet endrer en tredjedel av de som låner el-sykkel i en uke reisevanene sine. El-sykkelen erstatter mer forurensende transport. Hvis man ikke spesielt er ute etter treningseffekten er el-sykkelen i mange tilfelle vesentlig mer praktisk enn vanlig sykkel og gir vesentlig kortere reisetid enn hvis man måtte gå. Ungdommens bruk av el-sykler har imidlertid også medført problemer. Det er lett å bli fristet til å trimme motoren. Det var en yndet sport allerede med de gamle bensindrevne mopedene og motorsyklene. For enkelte el-sykkel modeller er det en enkel sak å få trimmet motoren til å gi vesentlig større effekt og dermed fart enn det som er grensen for el-sykkel. At det er ulovlig kan for noen bare gjøre det ekstra attraktivt. Skulle det imidlertid skje en ulykke har man i slike tilfelle kjørt uten sertifikat og uten forsikring som forutsettes for kjøretøy med større motor. Konsekvensene kan derfor bli atskille større enn hvis man har trimmet en moped.

Ved Buer ungdomsskole i Skien har foreldre og lærere blitt enige om å totalforby el-sykler. Begrunnelsen har ikke så mye vært ulovlig trimming som at sykler med motor har skapt farlige situasjoner i skolens nærmiljø. Det har vært en rekke uheldige episoder med nesten-påkjørsler. Det har også vært tilfeller hvor elever har hatt mange passasjerer på sykkelen. Det alvorligste er likevel at det har vært kollisjon med en el-sykkel og en bil nær skolen.

En bør være oppmerksom på at Statens Vegvesen ikke godkjenner sykler, slik som de gjør med kjøretøy som for eksempel mopeder.

Det er dermed syklisten selv og ingen andre som har ansvaret for at el-sykkelen er i forskriftsmessig stand og ikke overstiger de maksimumsgrensene som er satt for motorkapasitet, øvre grense er 250 watt, og hastighet som er 25 km/t uten assistanse. Tester har vist at en ikke uten videre kan stole på at det som en kjøper som el-sykkel tilfredsstiller disse kravene. Overholder ikke sykkel kravene til el-sykkel, er det ikke lenger en sykkel, men en el-moped som kommer inn under veitrafikklovens definisjon av kjøretøy.