Velg en side

Det er alltid klokt å prioritere sikkerheten. Mange norske trafikanter vil kanskje ikke tro det, men for et par generasjoner siden var det ingen som brukte bilbelte. For et par tiår siden var det helt vanlig å kjøre moped og til og med motorsykkel uten hjelm. Sykkelhjelmen ble først allment tatt i bruk på begynnelsen av dette århundret. 

Sikkerhet er også viktig i andre deler av tilværelsen enn trafikken. Skal du spille online casino, bør du spille en plass hvor du slipper å dele personopplysninger via nettet. Det kan du gjøre via nettsider som denne: https://www.no-account-casino.org Skal du reise på utenlandsferie, bør du ha reiseforsikring. I hjemmet ditt skal du alltid ha røykvarslere i alle rom, og så videre. Når du bruker din el-sykkel, skal du bruke hjelm, og alltid følge trafikkreglene. I tillegg kommer sunt folkevett og gode manerer. 

Vis hensyn, vær varsom

De fleste nye utviklinger innenfor trafikksikkerhet kommer som regel som svar på ulykker og problemer som oppstår. El-sykkelen er et forholdsvis nytt fenomen. Til alt hell er det allerede fast takst å bruke hjelm, men det er andre forholdsregler du må ta når du skal kjøre el-sykkel.

Kanskje viktigst av alt er å vise hensyn. Det gjelder for øvrige syklister, bilfører og fotgjengere. El-sykkelen høres knapt i trafikken. Du er også relativt liten og lite synlig. Dette medfører at du kan komme bardus på andre trafikanter. Sørg for å ta hensyn til dette, og tilpasser syklingen deretter.

Selvsagt kan el-sykkel være til glede for syklister i alle aldre. Man kan håndtere bratte bakker uten å være purung og kjempesprek, man kan også ha en langt større rekkevidde enn vanlig. Samtidig hører det med at siden el-sykkelen kan forsere trafikken hurtigere enn en vanlig sykkel, må man tilpasse seg. Er man eldre, har man gjerne ikke samme balanse som før. Syn og hørsel kan også være nedsatt. Du må aldri sykle fortere enn du kan håndtere. Tilpass hastigheten etter forhold, trafikk, fotgjengere og egne evner og ferdigheter.

Beskytt el-sykkelen din

Det er veldig viktig å ta sikkerheten på alvor når du investerer i sen såpass kostbar doning som en el-sykkel. Tall fra politiet viser at det blir stadig flere sykkeltyverier her til lands. Det er å anse som direkte uansvarlig å ikke ha en skikkelig lås på el-sykkelen. Forsikring er også et minstekrav. Du bør dessuten sørge for å ha en sikker parkeringsplass hjemme. Helst bør du låse el-sykkelen trygt inn i garasjen. Har du ikke en garasje, bør sykkelen inn i gangen eller en bod med god lås. Å la sykkelen stå ute om natta er rett og slett å sette ut åte til sykkeltyvene. 

El-sykkel er et veldig sikkert kjøretøy

La oss understreke først som sist at det er veldig trygt å bruke el-sykkel. Så lenge du alltid bruker hjelm, følger trafikkreglene og tar hensyn til de omkring deg så finnes det knapt en tryggere måte å komme seg frem på. I tillegg skal vi ikke undervurdere hvor miljøvennlig el-sykkelen er. Erstatter du bilturer til butikken, jobben, andre ærend med en el-sykkeltur bidrar du til planetens velvære. Du gjør jo også et bidrag til egen helse ved å få god mosjon. 

Avslutningsvis er det bare å ønske alle sammen en trygg el-sykkeltur videre!