Velg en side

El-sykler kan gi gamle og eldre nye muligheter til mosjon og adspredelse. Når man kommer opp i årene blir det tyngre å tråkke opp bakker og mange kvier seg for lengere turer. I slike tilfeller er el-sykkelen et godt alternativ.

I Oslo har man begynt å bruke el-sykler som et tilbud i eldreomsorgen. Kommunen har kjøpt inn el-sykler som er fordelt på sykehjemmene i byen. Dette er sykler med passasjersete som gjør det mulig for så vel pårørende som ansatte og frivillige til å ta de eldre med på tur. Med el-sykkel kan beboere og dagbrukere komme rundt til steder som de kjenner fra før eller til og med besøke stedet hvor de bodde tidligere. Hvor fort det går, avhenger av både sjåfør og passasjer. Sykkelens batterikapasitet alene kan trekke dem to mil, og det hjelper på å trå.

En el-sykkel med passasjervogn i front koster i dag rundt 50 000 kr. Det er nå bestemt at det skal brukes en betydelig sum av trivselsmidlene i kommunebudsjettet på slike sykler. Så langt har tilbudet blitt møtt med stor entusiasme blant brukerne.

For eldre

Eldrebyråden er opptatt av at et sykehjem skal føles som et hjem hvor man kan leve et mest mulig normalt liv og ikke som et sykehus. Målet på sikt er at alle byens 49 sykehjem skal få el-sykler og bli det byråden kaller «syklehjem».

El-sykler gjør det også enklere for eldre hjemmeboende å komme seg ut samtidig som de får mosjon. Men høy alder og el-sykkel er ikke uten fare momenter. Tall fra Tyskland, Nederland og Danmark tyder på at det er flere ulykker med el-sykkel enn vanlige sykler, og at førerne som er utsatt for ulykker er eldre. Statistisk sentralbyrå (SSB) skiller ikke mellom el-sykkel og vanlige sykler i sin statistikk så det er ikke helt enkelt å få en sikker oversikt over hvordan situasjonen er i Norge. Man vet imidlertid at også i Norge har eldre omkommet etter å ha mistet kontrollen over en nyinnkjøpt el-sykkel. Av fem som har omkommet i el-sykkel ulykker de siste årene var tre i pensjonsalder. Snittalder på de fem omkomne var 68,3 år. Den yngste var 58 år, den eldste var 87 år.

Det kan være mange årsaker til dette. For mange kan det være lenge siden de sist satt på et sykkelsete. De behersker kanskje ikke farten, eller de leser trafikksituasjonen feil eller for sakte og får problemer med samspillet med andre trafikanter. Kroppen tåler også mindre ved en ulykke når man blir eldre. Sykkelen er dessuten annerledes og tyngre enn det de fleste er vant til. Mange el-sykler veier over 20 kilo.

Mer betenkelig er det at ikke alle sykler har den standard de burde ha. I 2016 testet NAF åtte el-sykler på det norske markedet. Det viste seg at fire av dem hadde for dårlige bremser.

Maks 25 km/t

En el-sykkel skal ha en motor som gir en fart på maks 25 km/t, da skal motoren koble ut. Tyngre lastesykler kan leveres med sterkere motor, men også her gjelder samme hastighetsregel. Flere el-sykkel-typer har motorer som relativt lett kan trimmes til å gå i hastigheter på 40–50 km/t med motorkraft.

En mann i slutten av 70-årene ble livstruende skadet etter at han havarerte på en el-sykkel. Den var trimmet til å gå i 45 km/t. Det er viktig å være oppmerksom på at da det ikke lenger en sykkel i lovens forstand. Slike sykler er å regne som kjøretøy på linje med moped med registrerings- og forsikringsplikt, og de kan ikke kjøres på fortau, gangvei eller i sykkelfelt.

Forårsaker man en ulykke med en trimmet el-sykkel, kan man pådra seg et stort erstatningsansvar.

Som en kuriositet kan vi nevne at man slipper hodebry med bilsegere når man bare sykler. Når man leser artikler som disse så skjønner man at man bør holde seg til sykkelen…  Selge bilen til svindlere, sjekk Internett først, ikke handle med Tuana Cars, Carma Oslo, Olsen Bil Sven Jarle Knoll, Fredriksborg Handel eller Auto.