Velg en side

Dette er et spørsmål mange stiller seg før de skal gå til anskaffelse av en el-sykkel. Mange frykter at de blir stående midt på fortauet uten noen hjelp.

Det er mange faktorer som avgjør hvor langt man kan sykle med en el-sykkel. Men dersom man tar utgangpunkt i oppladbare el-sykler, som ikke lader seg selv, kan vi redusere ned til noen variabler som teller:

*Syklistens vekt

*Sykkelens vekt

*Farten

*Terrenget

*Underlaget

*Batteriets kapasitet

*Lufttrykket i dekkene

*Temperatur

*Aerodynamiske forhold

*Assistansenivå

Vanskelig å beregne

Det er lett å se at her kan det blir vanskelig å regne ut nå maksimal lengde man kan sykle med en el-sykkel, men det går an å si redusere variablene noe, for å finne et omtrentlig mål:

*En voksen person, uavhengig av kjønn veier mellom 60-90 kg 

*En el-sykkel veier ca. 20 kg

*Maksimal fart, 25 km/t

*Flatt, ingen ned -eller oppoverbakker

*Tørr asfaltert vei

*400 Wh

*3-4 Bar

*10-20 grader Celsius

*Ingen luftmotstand, vanlig sittestilling

*Letteste nivå (Eco)

Rekkevidden kan variere

Rekkevidden kan variere voldsomt selv om man har redusert variablene så mye som dette. Men generelt kan man si at et sykkelbatteri har en kapasitet på mellom 300-500Wh. Det er viktig å presisere her at det selges en god del el-sykler med toppfart på 45 km/t. Disse er å anse som mopeder, og skal registreres deretter. El-sykler har en assistert toppfart på 25 km/t før motoren kobler ut. Det er fordi man skal unngå farlige situasjoner. Å måtte bråbremse i fart over 25 km/t kan skape skumle situasjoner for både fører av el-sykkelen og andre.

Dersom man legger alle disse faktorene til grunn vil man komme fram til en rekkevidde på mellom 100-140km.

På en kald høstdag i Norge kan situasjonen være en helt annen. Det kan være kaldere i luften, og endrer lufttrykket i dekkene, noe som øker friksjonen og reduserer farten. På høsten kan asfalten bli glatt og vinden blåse rett imot, som reduserer farten. I kaldere vær holder også batteriet kortere, på grunn av at elektronene i batteriet beveger seg saktere i den seige elektrolytten. Den kjemiske prosessen vil gå saktere og kapasiteten vil gå drastisk ned. Dette gjelder spesielt når det blir vinter og temperaturene går under -10 grader Celsius.

Øke rekkevidden

Det er mange ting som kan gjøres for å øke rekkevidden. For det første er vekten avgjørende. Går man selv ned i vekt eller man transporterer mindre last, så vil rekkevidden øke kapitalt.

Når man reduserer assistansenivået vil batteriet bruke mindre strøm og batteriet vil vare lengre.

Kadensen har også en påvirkning på hvor langt man kan sykle med batteriene. Øker man kadensen, eller farten på tråkkene, vil man kunne sykle mye lenger under de samme forholdene.

Sittestillingen har også noe å si, fordi man drar mer luftmotstand dersom man sitter oppreist enn om man legger seg framover. Det kan være nokså slitsomt for utrente sjeler å sitte i ”bukken” over lengre perioder, derfor er det kanskje ikke aktuelt.

Nav-utveksling eller girsystem har også en del å si for rekkevidden.

Man kan også putte på en ekstra batteripakke, som vil øke rekkevidden betraktelig.

Lade batteriet eller sykle uten strøm
Uansett hvor langt man kommer på el-sykkelen sin, vil det for de fleste være nok av strøm på batteriet til å sykle mange mil. I en situasjon der man bor rett utenfor en by eller ett par mil unna jobben, kan man trykt velge el-sykkel som transportmiddel store deler av året, selv i Norge. Batteriet lades opp på noen timer, og er klar til bruk igjen ved arbeidsdagens slutt.

Og dersom man går tom for batteri en dag på vei hjem fra jobb, kan man jo bare sykle resten av veien hjem.