Velg en side

El-bilsalget i Norge ligger i toppen på verdensbasis, dette gjelder også el-sykler. Det ventes at salget av nye biler i Norge, i 2019 vil komme over 50 %, noe som er utrolig høyt. I 2018 var salget over 30 %. Det blir også mer og mer populært med el-sykkel, og i 2017 kunne man rapportere at el-sykkelsalget hadde doblet seg hvert år, de siste 4 år.

Hold balansen på glatta…

Det er mange som ikke har nok kunnskap om el-biler og el-sykler, men skal man kjøpe en, så er det viktig å være obs på følgende: Bruksområde: hva skal du bruke bilen til og i hvilken sammenheng? Rekkevidde: hvilken modell og størrelse ønsker du? Lading: du bør være obs på lademuligheter der du bor og ferdes, og Vinteregenskaper: om vinteren kreves det mer av bilen både når det gjelder temperatur og strøm.

El-bil og el-sykkel om vinteren

Om vinteren kreves det mer av et motorkjøretøy, blant annet så blir bremselengden lengre, og man bør sjekke at bremsene fungerer skikkelig. Det er lurt å øve seg på å bremse forsiktig på snø og is, slik at man unngår ulykker. Det er viktig å skifte til piggdekk på el-sykkel, bruke hjelm, ha refleks og lys på sykkelen, og sjekke lufttrykk i dekkene.

Det finnes noen tips som er lure å følge om vinteren; blant annet så vil batteriet ha en annen kapasitet, og det er lurt å oppbevare batteriet innendørs når det ikke er i bruk. Noen bruker et varmetrekk på batteriet, for å spare det. I tillegg kan det være lurt å smøre kjede og tannhjul. For el-bil gjelder de samme reglene som ved vanlig bil, om vinteren, men dog litt andre rutiner. Sett på forvarme i bilen før du kjører, bruk setevarme, parkér innendørs, kjør etter forholdene, sjekk lufttrykk i dekkene, unngå et kaldt batteri ettersom det har lavere kapasitet, unngå kondens, og lad ofte og underveis.

Erfaringer

Mange erfarer at det er en større utfordring å håndtere sykkelen om vinteren, blant annet så øker bremselengden, farten blir for stor i forhold til forholdene, og det blir vanskeligere å håndtere sykkelen. Det er generelt flere ulykker om vinteren, og med flere som skaffer seg el-sykkel så blir også trafikkbildet mer komplisert. Så langt i år er det 45 el-syklister som har blitt drept i trafikken, og over 2.000 har blitt skadet i forbindelse med el-sykkel – dette er et tegn på nye tendenser.

Vinterkjøring med elsykkel

I 2018 kunne man telle nærmere 200.000 el-biler på norske veier, og forsikringsselskapene merker at det er en økning i skader på el-bil om vinteren – eksperter mener det ikke nødvendigvis er på grunn av bilen, men at det er førstegangskjørere som mangler erfaring med å håndtere en el-bil om vinteren. Det er ikke lurt å håndtere en el-bil på samme måte som en vanlig bil, og det er ofte akselerasjon som er årsaken til ulykker med el-biler om vinteren. Det er også viktig å passe på batteriet, og være bevisst på at det ikke har like stor kapasitet om vinteren.