Velg en side

Elektrisk sykkel er ingen ny oppfinnelse, men det er først nyere utvikling innen motor- og batteriteknologi som har gjort denne type sykkel populær. I Norge godkjente Vegdirektoratet allerede i 1997 i prinsippet at sykler med elektrisk motor kunne kategoriseres som vanlig tråsykkel og ikke motorisert kjøretøy under spesielle forhold. Det har vært flere endringer og presiseringer i regelverket etter dette. Den første norsk produserte el-sykkelen sto Øglænd for i 1998. Selv om det var mulig å få dispensasjon fra kjøretøyforskriftene for sykler med elektrisk hjelpemotor allerede fra 1998 var ikke el-sykler allment godkjent som sykkel før i 2002.

EU-direktiv 2002/24/EC definerte felles el-sykkelregler for hele EU. Før 2002 var reglene for el-sykler ulike i de forskjellige medlemsland. El-sykler som følger EU sine felles el-sykkelkrav har fått sitt eget navn EPAC (Electric Pedal Assisted Cycle) men det mer kjente Pedelec brukes vel så ofte. Som følge av EØS-avtalen ble direktiv 2002/24/EF innført som lov og dermed ble EPAC el-sykler lovlige i Norge fra 2003.

Jonas Øglænd lanserte den første elektriske DBS-sykkelen i 1998. Da var el-sykkelen tenkt å være et nisjeprodukt for personer som av forskjellige grunner ikke var i fysisk form til å sykle, og som ellers kanskje ville vurdert å kjøpe moped. Lenge var den også et nisjeprodukt – mye på grunn av prisen og dårlig batterikapasitet, men de siste årene har el-sykkelen som produkt blitt mye mer anvendelig og ikke minst mer tilgjengelig. Samtidig har salget eksplodert.

Dobling av el-sykkel salget

Tall fra Norsk elbilforening publisert i 2016 viser at det har vært om lag en dobling av el-sykkel salget hvert år de fire siste årene. Statistikken baserer seg på tall fra el-sykkel importørene i Norge, og det er ifølge foreningen første gang det presenteres en norsk statistikk over antall solgte el-sykler.

Totalt ble det solgt 35.965 el-sykler i fjor, mot 22.518 i 2015. I alt er det solgt nærmere 100 000 elektriske sykler frem til i dag. Det er likevel en forsvinnende liten del av det totalet sykkelsalget i Norge, som ligg på om lag 400 000 sykler i året.

Det er anslått at salget i 2017 vil komme opp i nærmere 70.000, for deretter å stabilisere seg.

Den største prosentvise veksten har vært på lastesykler. Der ble det solgt bare 62 i hele 2014. I 2016 var salget økt til 566. Vel så interessant er kanskje utviklingen av salget av raske el-sykler. Dette er el-sykler som har høyere toppfart enn det som er tillatt i følge EPAC reglene. Dette er en voksende kategori i Europa, men trenden er nedadgående i Norge, med bare 194 solgt i 2016.

Tilbakemeldingene fra sportsbransjen er at folk i de siste årene etterspør dyrere sykler enn før, ifølge Norsk elbilforening, som mener dette skyldes at butikkene har et bredere utvalg el-sykler enn før, at kundene vet mer hva de skal spørre etter og stadig nye aktører gjør at el-sykler er mer tilgjengelige i butikker landet over.

Utviklingen i verden utenfor Norge har også vært formidabel. I 2016 regner man med at det var 210 millioner el-sykler i daglig bruk. Det er anslått at bare i Kina var det allerede i 2010 120 millioner el-sykler. Salget i Europa økte fra om lag 200 000 i 2007 til om lag 700 000 i 2010.

I dag er Kina verdens ledende el-sykkel produsent. I følge China Bicycle Association produserte Kina 7,5 millioner el-sykler for eksport allerede i 2004. Det innenlandske salget økte fra 10 millioner i 2005 til om lag 17 millioner i 2006. I dag regner en med at mellom 10 og 20 % av den kinesiske sykkelparken i de største byene er el sykler.