Velg en side

Det tok tid å få avklart at el-sykler var å regne som sykkel og ikke et kjøretøy. Det har betydning for forsikring sammen med kunnskap om ansvarsforhold, pris og risiko ved bruken av sykkelen. I tillegg har bruksmønsteret og prisene på sykler endret seg raskt de siste årene.

Det har derfor hersket en del forvirring omkring forsikring av el-sykler. Leser man tilbud fra forsikringsbransjen ser man at ulike forsikringsselskap har lagt seg på litt forskjellig linje. Særlig har risiko ved bruken vært et debattema. Etter hvert som man har gjort erfaring med bruken, har spørsmålet blitt avklart. Lovlige el-sykler kan brukes på de samme områder som en vanlig sykkel. I Norge gjelder i hovedsak EUs regelverk for el-sykler. Sykler som er lovlige for vei bruk i EU, og dermed i utgangspunktet i Norge, er merket EN 15194.

Forsikringsbransjen har også avklart at heller ikke med hensyn til forsikring skal el-sykler betraktes som en motorvogn. Det kreves ikke førerkort ved bruk av el-sykkel, det er ingen aldersgrense og ingen spesielle krav til ansvarsforsikring. I dag vurderer forsikringsbransjen at det ikke er større risiko for skade med el-sykler enn for tråsykler. Spørsmålet om forsikring er dermed først og fremst spørsmål om tyveriforsikring.

En god el-sykkel kan fort koste rundt 20 000 kr. Spørsmål om forsikring av sykkelen er derfor aktuelt for de fleste. Godtgjørelse ved tyveri eller skade er avhengig av flere faktorer. Særlig viktig er hvordan sykkelen ble oppbevart da den ble stjålet eller skadet. Skal man få igjen penger på forsikringen ved tyveri, må sykkelen ha vært forsvarlig låst og oppbevart.

Oppbevare sykkelen inne i huset

Det beste er å oppbevare sykkelen inne i huset når den ikke er i bruk. Skulle den bli stjålet ved innbrudd i bebodd bolig, da er el-sykkelen å regne som løsøre på linje med annet inventar. I de fleste forsikringsselskaper vil eventuelt tyveri eller skade i slike tilfeller bli dekket av innboforsikringen. Enkelte selskaper har imidlertid begrensninger på innboforsikringen ofte oppad begrenset til 10.000 kroner. Har man en ekstra dyr sykkel bør man derfor vurdere en ekstra forsikring på samme måte som man har kaskoforsikring på bilen. Har man en sykkel til 50.000 og bare innboforsikring, kan man risikere bare å få igjen 10.000 minus egenandelen. Har man egen sykkelforsikring, får man igjen hele summen minus egenandelen.

Har man sykkelforsikring er det imidlertid viktig å sjekke om vilkårene for forsikringen også dekker batteri og drivverk på el-sykler. Standard el-sykkelforsikring dekker alle skader ved brann, tyveri av el-sykkelen, tyveri av deler og hærverk. Egne sykkel forsikringen stiller vanligvis en del krav for at full dekning skal gis for eksempel rutinemessige vedlikehold og bruk etter instruks.

Oppbevares sykkelen i bod eller garasje er det vanligvis avgjørende om boden eller sykkelen har vært låst ved tyveri eller skade.

Enkelte forsikringsselskaper gir redusert forsikringspremie dersom sykkelen er registrert i sykkelregisteret andre ikke.

Om sykkelen blir stjålet mens den er parkert på jobb, skole eller butikk, er kan det imidlertid være lite å hente i enkelte tilfelle. Her har enkelte forsikringsselskaper en øvre erstatningsgrense på 5000 kroner om sykkelen blir borte. Trekk man så fra egenandelen, blir det ikke veldig mye igjen å kjøpe ny sykkel for. Erstatningssummen kan også være avhengig av om sykkelen har vært låst gjerne med en skikkelig bøylelås. Det er en fordel at så vel rammen som bakhjulet er låst fast til et stativ eller en annen fast gjenstand.

For å redusere faren for tyveri råder forsikringsbransjen folk til også å bruke en egen lås til forhjulet og parker sykkelen der mange folk ferdes, og ikke la sykkelen stå ute om natten.