Velg en side

I disse tider med fokus på miljøet, er det mange som prøver å gjøre sitt for å redusere det økologiske fotavtrykket vi setter på planeten. Det er mange forslag, men det er ikke alltid like enkelt å endre en gammel vane som å kjøre bil, kjøpe klær og dra på ferie til Syden. Likevel er det mange som tyr til nye midler, som for eksempel å skifte til kollektiv transport, bygge passiv-hus og kjøpe klær på Fretex og andre bruktbutikker.

En annen trend er at mange går over til biler som forbruker strøm eller en blanding av strøm og fossilt drivstoff. I den samme ånden, er det også mange som tar hensyn til helsen sin, og av den grunn har begynt å gå, jogge eller sykle til arbeid. Å sykle er en flott form for rekreasjon, samtidig som det er en fin måte å trene på. Ikke alle har overskudd eller krefter til å sykle lange strekninger hver dag, og derfor var det noen som kom opp med idéen om å begynne å produsere el-sykler igjen.

El-sykkelen er en genial løsning for dem som ikke vil ta seg helt ut før arbeid eller etter en lang arbeidsdag. Med el-sykkelen kan man lett trå opp bratte bakker og holde høy fart gjennom bystrøk og på sykkelstier. På grunn av den store økningen av syklister, men også el-syklister her i landet, så har regjeringen i flere år på rad bevilget millioner av kroner til utbedrede og flere sykkelstier i by og på land.

Sykkel eller kjøretøy?

Mange mener el-syklene er til bry og tar opp ekstra plass på gater og fortau, sammen med de andre gående og syklende. Derfor vil de gjerne at el-sykkel og andre elektriske kjøretøy ikke kommer inn i trafikkbildet uten at det får andre konsekvenser.

Men på grunn av EU-standarden EN15194, som sier at den skal regnes som tråsykkel så lenge den holder seg under krav til motorkapasitet, regnes den fortsatt som sykkel. Da må den kunne holde en kontinuerlig kraft på 25W og kutte motorkraften når den når 25km/t. Noen kyndige vil sikkert utnytte sine kunnskaper til å øke kapasiteten, men da skal el-sykkelen anses som en moped, altså et kjøretøy på lik linje med biler og motorsykler.

Fordi el-sykkel er å anse som en sykkel, er den et utmerket transportmiddel i hverdagen. Bare tenk hvor mye man sparer miljøet på å bruke el-sykkel framfor bil. El-sykkelen har et batteri på maksimalt 48V og må av og til lades opp. Denne ladningen kan man foreta hjemme eller på arbeidet hvor det er langt til rette for oppladning av batterier. Etter hvert som teknologien blir enda bedre, vil batteriene kunne lagre enda mer energi. Å bruke fornybar vannkraft for å lade batteri er en selvfølgelig i Norge, som har enormt mye energi fra vannkraft. Derfor er bruk av el-sykkel så å si uten utslipp av negativ betydning.

Konkluderer man med det overnevnte, ser vi at el-sykkelen er kommet for å bli. Den er fantastisk med tanke på at man får god trening med å sykle på en el-sykkel, både fordi det kreves at man tråkker pedalene rundt, samtidig som man får være ute i frisk luft og skjønn natur. Man kan også koble fra motorkraften slik at man kan tråkke selv det man ønsker.
Samtidig er el-sykkel bare en av mange tiltak for å redusere de negative påvirkningene vi mennesker påfører jorden.

Kommersiell transport?

Kanskje el-sykler også kan brukes mer i kommersiell transport? Det er mange muligheter, og tiden vil vise hva man kan få ut av dette transportmiddelet som er for folk flest. Det er ingen tvil om at el-sykkelen er kommet for å bli.